25.03.2019 08:24:16
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?
Telefonická podpora - CallCentrum

Aktuality

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

09.04.2008 - CERD opětovně zahájil prodej úspěšné upomínkové korespondence. Službu zajišťuje společnost CERD INKASO. Upomínková korespondence až o 80% zvyšuje úspěšnost při vymáhání vlastních pohledávek, a tak šetří věřiteli čas a peníze běžně vynaložené za advokátní služby, soudní poplatky a další výdaje spojené s fyzickým vymáháním pohledávek.

29.02.2008 - Centrální registr zahájil testování automatického postupování pohledávek inkasním agenturám. V praxi to znamená, že můžete rychlou cestou nabídnout svou pohledávku inkasní agentuře k vymáhání a zrychlit tak proces navrácení finančních prostředků. Více informací naleznete ve Vaší administraci.

28.01.2008 - Systém CERD zavádí rating pro firmy a živnostníky. Faktory jsou zejména platební morálka hledaného subjektu s návazností na počet nesplacených závazků (dluhů). Systém je do 1.3. ve zkušebním provozu a je průběžně optimalizován. Uživatelé s přístupem do registru se již mohou podílet na hodnocení firem a ovlivňovat jejich rating na základě vlastních zkušeností.

08.12.2007 - Licenční společnost CERD LLC. odkoupila mezinárodní doménu cerd.com a zahájila budování mezinárodního informačního superportálu. Ten bude představen v průběhu roku 2008.

20.09.2007 - Nyní nabízíme Výpis o bezdlužnosti pouze za 150,- Kč. Po zaplacení je ihned připraven v administraci k vygenerování a k tisku, opatřen bezpečnostními prvky chránícími jeho zneužití.

Co je CERD INKASO Plus?

Rychlé vymáhání pohledávek a inkaso pohledávek pomocí CERD INKASA a Registru dlužníků s možností postoupit pohledávku bez vstupních poplatků!

CERD INKASO spolupracuje se speciálně proškolenými advokáty, kteří s pomocí nejmodernějšího softwarového vybavení a za podpory Centrálního registru dlužníků, jež využívají státní instituce a stovky tisíc českých uživatelů, jsou schopni odbavit elektronický platební rozkaz nebo žalobu na dlužníky do 24 hodin a docílit rychlého vydání platebního rozkazu s cílem dosažení vykonatelného právního titulu a zahájení rychlých exekucí na majetek dlužníka.

CERD INKASO zajišťuje rychlé odbavení žalob a Centrální registr dlužníků kontroluje v rámci automatizovaného systému rychlost soudů, které Vaši pohledávku řeší a přes digitalizovaný soudní systém Vám poskytne informace v rámci řízení.

Co znamená služba CERD INKASO Plus pro dlužníka?

CERD INKASO Plus pro dlužníka přináší pouze samé nepříjemnosti, systém inkasa je konstruován za účelem vymoci peníze z dlužníka co nejrychleji bez ohledu na jeho životní a obchodní potřeby. Pokud nespolupracuje, systém automaticky spustí další penalizační opatření co do hodnocení bonity, zařadí dlužníka do registru podezřele vzniklých dluhů a požádá orgány činné ve věcech trestního řízení k prověrce, zda-li počínáním dlužníka nebyl spáchám trestný čin.

Napojení služby CERD INKASO Plus v rámci evidenčního systému, jako je Centrální registr dlužníků, vnikla nejúčinnější alternativa vymáhání pohledávek pro věřitele s rychlou návratností neuhrazených pohledávek a příslušenství v podobě penále a úroku z prodlení.

Pokud si nebudete vědět rady, můžete nás kontaktovat na klientské lince CERD INKASA PLUS na lince 840 111 339.

Bezplatná registrace pro využívání služeb CERD INKASO
ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382