25.03.2019 07:59:29
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?
Telefonická podpora - CallCentrum

Aktuality

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

09.04.2008 - CERD opětovně zahájil prodej úspěšné upomínkové korespondence. Službu zajišťuje společnost CERD INKASO. Upomínková korespondence až o 80% zvyšuje úspěšnost při vymáhání vlastních pohledávek, a tak šetří věřiteli čas a peníze běžně vynaložené za advokátní služby, soudní poplatky a další výdaje spojené s fyzickým vymáháním pohledávek.

29.02.2008 - Centrální registr zahájil testování automatického postupování pohledávek inkasním agenturám. V praxi to znamená, že můžete rychlou cestou nabídnout svou pohledávku inkasní agentuře k vymáhání a zrychlit tak proces navrácení finančních prostředků. Více informací naleznete ve Vaší administraci.

28.01.2008 - Systém CERD zavádí rating pro firmy a živnostníky. Faktory jsou zejména platební morálka hledaného subjektu s návazností na počet nesplacených závazků (dluhů). Systém je do 1.3. ve zkušebním provozu a je průběžně optimalizován. Uživatelé s přístupem do registru se již mohou podílet na hodnocení firem a ovlivňovat jejich rating na základě vlastních zkušeností.

08.12.2007 - Licenční společnost CERD LLC. odkoupila mezinárodní doménu cerd.com a zahájila budování mezinárodního informačního superportálu. Ten bude představen v průběhu roku 2008.

20.09.2007 - Nyní nabízíme Výpis o bezdlužnosti pouze za 150,- Kč. Po zaplacení je ihned připraven v administraci k vygenerování a k tisku, opatřen bezpečnostními prvky chránícími jeho zneužití.

Licence pro vymáhání Centrálním registrem dlužníků (CERD INKASO Plus)

Máte dlužníka a nevíte, co sním? Chcete své peníze zpět? CERD INKASO Plus je nejúčinnější forma mimosoudního vymáhání pohledávek, která je dostupná na Českém trhu.

Díky službě CERD INKASO Plus můžete využívat nástrojů nejúspěšnějších vymáhacích agentur pod přímou záštitou Centrálního registru dlužníků.

Postup vedoucí k aktivaci služby CERD INKASO:

  1. Vyplnění formulář vedoucí k uzavření licenční smlouvy
  2. Zašlete na CERD INKASO dvojmo podepsanou licenční smlouvu
  3. Do sedmi dnů Vám bude aktivována v Centrálním registru dlužníků administrace a licence k efektivnímu vymáhání pod záštitou Centrálního registru dlužníků.

Výhody licence CERD INKASO Plus

  1. 100% kontrolu nad zaslanými prostředky dlužníka
  2. Vymáháte pod záštitou renomovaného Centrálního registru dlužníků, tudíž dlužník neví, zda obdržel upomínku od Vás, nebo prostřednictvím registru a díky tomu se náležitě věnuje jejímu plnění
  3. Neomezené používání log Centrálního registru dlužníků pro účely upomínání po dobu trvání licenční smlouvy

Upozornění: Dovolujeme si Vás upozornit, že na českém trhu jsou desítky společností nabízejících služby vymáhání a odkup pohledávek. Většina inkasních a vymáhacích agentur zaniká z důvodu neplnění povinností vůči věřitelům (finanční plnění od dlužníka si ponechávají) nebo v důsledku protizákonného vymáhání pohledávek (vymáhání pod pohrůžkou, újmou na zdraví apod.) nebo zaniknou v důsledku vedeného trestního řízení, které leckdy poznamená samotného věřitele. Žádáme věřitele, aby při porovnávání nabídek brali na zřetel, že vymáhání pohledávek je zpravidla úkonovou odbornou službou, doplněnou o efektivní legální nástroje donucující dlužníka uhradit svůj dluh. Na českém trhu se objevují firmy nabízející zcela bezplatné vymáhání, které ve finále věřitele přijde na desítky tisíc prostřednictvím skrytých poplatků, penalizovaného výhradního zastoupení při vymáhání pohledávek atd...!

V případě, že jste se rozhodli bezpečně vymáhat pohledávky prostřednictvím služby CERD INKASO Plus, budeme Vás pravidelně informovat o kvalitních vymáhacích agenturách, advokátních kancelářích a varovat Vás před podvodnými firmami, respektive firmami, které skrytě účtují věřitelům poplatky, účelové pokuty, penále aj.

Služba CERD INAKSO Plus se stane Vaší velkou zbraní při vlastním vymáhání pohledávek a zároveň budete mít dokonalý přehled (v případě potřeby) o spolehlivých inkasních a vymáhacích agenturách.

 
Subjekt pro udělení licence CERD INKASO Plus
Jméno a příjmení nebo název firmy
Ulice (Bydliště / sídlo)
Město
PSČ
(v případě firmy)
Telefon
E-mail
Cerd inkaso ID (vyplňte, pouze pokud máte)

 

 

Vážený kliente, po vyplnění tohoto formulář postačí již jen odsouhlasit smluvní podmínky CERD INKASO Plus. V případě, že jste splnili veškeré náležitosti, můžete využívat řady dostupných nástrojů k efektivnímu vymáhání.

CERD INKASO je největším dodavatelem technologií k zajištění úspěšného inkasa prostředků od dlužníka a odborným poradcem při řešení problémů s dlužníky.

Smlouvy ke stažení:
Služba bude v provozu od 1. 11. 2011

Souhlasím s licenční smlouvou, která mě po uzavření opravňuje vymáhat pohledávky pod hlavičkou CERD INKASO a Centrálního registru dlužníků.

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382