25.03.2019 07:59:26
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?
Telefonická podpora - CallCentrum

Aktuality

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

09.04.2008 - CERD opětovně zahájil prodej úspěšné upomínkové korespondence. Službu zajišťuje společnost CERD INKASO. Upomínková korespondence až o 80% zvyšuje úspěšnost při vymáhání vlastních pohledávek, a tak šetří věřiteli čas a peníze běžně vynaložené za advokátní služby, soudní poplatky a další výdaje spojené s fyzickým vymáháním pohledávek.

29.02.2008 - Centrální registr zahájil testování automatického postupování pohledávek inkasním agenturám. V praxi to znamená, že můžete rychlou cestou nabídnout svou pohledávku inkasní agentuře k vymáhání a zrychlit tak proces navrácení finančních prostředků. Více informací naleznete ve Vaší administraci.

28.01.2008 - Systém CERD zavádí rating pro firmy a živnostníky. Faktory jsou zejména platební morálka hledaného subjektu s návazností na počet nesplacených závazků (dluhů). Systém je do 1.3. ve zkušebním provozu a je průběžně optimalizován. Uživatelé s přístupem do registru se již mohou podílet na hodnocení firem a ovlivňovat jejich rating na základě vlastních zkušeností.

08.12.2007 - Licenční společnost CERD LLC. odkoupila mezinárodní doménu cerd.com a zahájila budování mezinárodního informačního superportálu. Ten bude představen v průběhu roku 2008.

20.09.2007 - Nyní nabízíme Výpis o bezdlužnosti pouze za 150,- Kč. Po zaplacení je ihned připraven v administraci k vygenerování a k tisku, opatřen bezpečnostními prvky chránícími jeho zneužití.

Předání pohledávky nebo souboru pohledávek k mimosoudnímu nebo soudnímu inkasu v rámci CERD INKASO

Jak předat pohledávku k inkasu?

Věřitel se řádně zaregistruje do Centrálního registru dlužníků ČR s tarifem přístupu do registru dlužníků (Tarif: Home, Kredit, Basic, Full, Promo, Reciprocal, Holding).

Věřitel poté předá "Seznam pohledávek k vymáhání" jím pověřenému advokátovi na základě plné moci a dle údajů v zákaznické kartě, která bude obsahovat následující informace:

 • Jméno a příjmení nebo obchodní název dlužníka
 • Rodné číslo (datum narození) FO, v případě právnické osoby IČ
 • Nominální výše pohledávky, případně smluvní pokuty, úrok
 • Označení smlouvci faktury (leasingová, úvěrová, běžná)
 • Číslo leasingové, úvěrové smlouvy nebo číslo faktury atd...

Každý seznam pohledávek bude číslován chronologicky s uvedeným datem předání a podpisem oprávněného zástupce za věřitele.

Věřitel předá pověřenému advokátovi k převzetí dále spis obsahující níže uvedené dokumenty a další informace vázající se k předmětu činnosti advokáta a k pohledávce uvedené na soupisce pohledávek.
Složka bude obsahovat kopie níže uvedených dokumentů a informací k prokázání nároku (příklady):

 1. Kopie smlouvy (např. leasingové, úvěrové či jiné smlouvy) nebo faktury
 2. Předávací protokol, dodací list
 3. Obchodní podmínky
 4. Potvrzení o zaslání výpovědi, vyřízené / nevyřízené reklamace či vznesené jiné námitky, výzvy
 5. Karta dlužníka (telefony, adresy, možný výskyt atd...)
 6. Protokol o finančním vypořádání předčasně ukončené smlouvy
 7. Faktury dokládající oprávněnost příslušenství
 8. Seznam všech procesních a hmotněprávních lhůt nutných k uplatnění a zajištění nároků věřitele s prohlášením o úplnosti
 9. Podání oznámení z podezření na spáchání trestného činu (pokud bylo podáno)
 10. Korespondence s dlužníkem k odmítnutí plnění
 11. Zajištění (uznání, přistoupení k závazku, převzetí dluhu, směnka, notářský zápis s přímou vykonatelností apod.)
 12. Případný stav soudního, exekučního, případně rozhodčího řízení
 13. Kopie zpráv od externích inkasních společností, popř. závěrečná zpráva o stavu pohledávkyUpozornění:
Vztah mezi klientem jako věřitelem a advokátem je založen akceptací plné moci ze strany advokáta. Podmínky poskytování právní služby jsou předmětem mandátní smlouvy. Upozorňujeme, že je ve Vašem zájmu včasně informovat advokáty o všech procesních a hmotněprávních lhůtách, jakož i zachovávajících úkonech, tak, aby mohly být Vaše oprávněné zájmy řádně prosazovány. Za vznik škody způsobené nedostatečným nebo nevčasným informováním nemůže nést advokát žádnou odpovědnost.

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382